Partidul Socialist Roman

STIRI

Stimati membrii ai P.S.R.,

Sunt, azi, în fa?a Dumneavoastr?, în calitate de presedinte al Biroului Permanent al Partidului Socialist Roman, pentru a v? prezenta un Raport succint al activitatii membrilor Biroului Permanent PSR si al activitatii partidului pe ansamblul sa.
Scopul acestei ac?iuni este acela de a-i informa pe cei prezenti despre activitatea organelor de conducere, a organizatiilor teritoriale si a membrilor Biroului Permanent, despre sarcinile si obligatiile asumate la Congresul partidului din 2008 ,precum si o informare privind si alte activitati specifice desfasurate pe parcursul celor 5 ani.
A. BAZELE CONSTITUIRII PARTIDULUI SOCIALIST ROMAN
PSR este continuatorul ideilor socialiste romanesti, aparute inca din prima jumatate a sec. IX, ca urmare a iluminismului european.
Personalitati marcante ale poporului roman, care este fundamental atasat ideilor umaniste, de solitaritate colectiva, etica si echitate in relatiile sociale, au exprimat curente de gandire si de actiune cu un pronuntat caracter socialist, inca de la jumatatea secolului IX.
*Art. 1.(1) Partidul Socialist Roman este persoana juridica de drept public, a carui activitate se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile Constitutiei, ale Legii partidelor politice, precum si cu reglementarile prezentului statut.
(2) Denumirea integrala a partidului este Partidul Socialist Roman, iar denumirea prescurtata este P.S.R.
(3) Semnul permanent al Partidul Socialist Roman este o Flacara sub care este inscrisa denumirea prescurtata, P.S.R., a Partidului Socialist Roman.
(4) Drapelul Partidului Socialist Roman este rosu, in centru poate fi imprimat semnul partidului intr-un cerc galben.
(5) Sediul central al Partidului Socialist Roman este situat in Municipiul Bucuresti, Str. Episcop Radu nr. 31, Sector 2.
(6) SEMNUL ELECTORAL, FLACARA
- focul viu, dorinta omului pentru dreptate, adev?r, libertate sociala ?i na?ionala.
- semnul electoral poate fi schimbat conform legii de catre comitetul executiv.
Un camion înc?rcat cu alimente, pâine, haine ?i înc?l??minte a plecat, ieri diminea??, spre Gala?i, ajutoarele fiind acordate direct de c?tre pre?edintele P.S.R. Constanta Valentin Adem a sus?inut c? cele 1.500 de pâini pe care le-a dus am?râ?ilor c?rora apele le-a luat aproape tot, hainele, p?turile ?i înc?l??mintea sunt indispensabile acestora, la acest moment. „Nu am putut sta nep?s?tor la necazul oamenilor ?i am decis s? m? implic ?i de aceast? dat?. Le-am dus oamenilor tot ce am ?tiut eu c? le este necesar ?i de aceast? dat?, ?i sunt convins c? voi face tot ce îmi st? în putere ori de câte ori va fi necesar“, a declarat Valentin Adem, pre?edintele Partidului Socialist Român, Organiza?ia Constan?a, în ziua ac?iunii.
La începutul lunii decembrie 1989, pre?edintele României socialiste, Nicolae Ceau?escu, a primit, din partea lui Iulian Vlad, un raport despre discu?iile din Malta dintre celor dou? mari super-puteri de la acea vreme, Statele Unite ?i URSS.

Raportul vorbe?te despre "un nou echilibru pe continentul european", respectiv "redefinirea sferelor de influen??". Documentul a fost f?cut public ?i nu insist?m asupra lui. Ceea ce nu se ?tie este faptul c?, al?turi de informa?iile mai sus amintite, spionii români care s-au ocupat de opera?iunea "Malta" au mai adus ?i o hart?.

Coinciden?e?

Acest document a produs, pe plan intern, în timp, demisia unui ?ef de Mare Stat Major al Armatei Române ?i o catastrof? aeronautic?: cea de la Balote?ti, din 1995. Pe plan extern, tot ceea ce con?inea la acel moment harta s-a produs sau este pe cale s? se produc?.

Pe 31 octombrie 2000, generalul de corp de armat? Mircea Chelaru, la vremea respectiv? ?ef al Marelui Stat Major al Armatei, a anun?at o conferin?? de pres? ad-hoc, seara târziu. El a declarat, spre uluirea asisten?ei, c? structuri de tip mafiot încearc? s? destabilizeze România ?i s? enclavizeze sudul Olteniei. Adic? s? constituie o veritabil? "Republic? a Olteniei".

Generalul nu a dat alte am?nunte. La câteva ore, în replic?, a venit r?spunsul Ministerului de Interne, prin generalul Mircea Mure?an, care a spus c? "se poate vorbi de elemente de crim? organizat?, generate de nivelul sc?zut de trai, de s?r?cie. Este vorba despre recuperatori, trafican?i de droguri ?i de cei implica?i în fenomenul prostitu?iei. Dac? nu ?inem sub control fenomenul, în timp, e posibil s? devin? un pericol" (Gen. Chelaru încerca s? dema?te clica ce a pus st?pânire peste România, cu ajutorul bandelor infrac?ionale civile gen "zona" ?i "garda").

În?elegerea de la Malta

A doua zi, pe 1 noiembrie 2000, Mircea Chelaru ?i-a dat demisia din func?ia de ?ef al Marelui Stat Major al Armatei. Despre ce era vorba? În 1992, William B

Most Recent Articles

Mandatar Financiar

Posted by on May 10, 2012 in Blog PSR | 0 comments

Partidul Socialist Roman  numeste pe Dna  Musat Luminita mandatar financiar pentru alegerile Locale 2012 .

Read More

PARTIDUL SOCIALIST ROMAN PENTRU O ROMANIE MAI BUNA !

Posted by on Jan 18, 2008 in Blog PSR | 0 comments

MANIFEST Au trecut 22 de ani de la “Evenimentele din 1989”, 22 de ani de aşteptare, speranţa şi umilinţa pentru marea majoritate a populaţiei, 22 de ani de minciuni şi jaf fără ca cineva să descifreze...

Read More